Dmca

SZERZ艕I JOGI ÉS SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A weboldal tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonra vonatkozó jogát, és üzleti partnereit艖l ugyanezt kéri. A más weboldalakról származó tartalom az Amerikai Egyesült Államok illetve más ország szerz艖i és szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeinek védelme alatt állhat. Vezérelvünk alapján megfelel艖 körülmények között és saját belátásunk szerint eltávolítunk minden olyan tartalmat, illetve ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztjük az olyan felhasználói fiókokat, amelyek sértik, vagy sorozatosan sértik a weboldal és/vagy mások szerz艖i joghoz f疟z艖d艖 érdekeit.

MEGJEGYZÉS A SZELLEMI TULAJDON MEGSÉRTÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEKR艕L

Ez az eljárás kizárólag a szerz艖i és szellemi tulajdonjogi ügyekre vonatkozik. Egyéb ügyeket érint艖 megkeresés megválaszolása nem lehetséges.Amennyiben úgy véli, hogy az oldalaink egyikén, vagy azokon keresztül a szerz艖i vagy szellemi tulajdonjog védelme alatt álló tartalmával visszaéltek, vagy megsértették az 1998-as Digital Millenium Copyright Act („DMCA”) rendelkezéseit vagy bármely hasonló törvényt, kérjük tegyen bejelentést a szerz艖i jogok megsértésér艖l. Ilyen eszközzel kizárólag a jogos tulajdonos, vagy meghatlamazottja élhet. Amennyiben úgy dönt, hogy bejelentést tesz a szerz艖i jogok megsértésér艖l, kérjük vegye figyelembe, hogy jogi eljárást kezdeményez. Ne tegyen hamis bejelentést. Ha úgy gondolja, hogy a tartalmat tévedésb艖l, vagy téves azonosítás miatt tiltották vagy törölték, tegyen írásos bejelentést az alábbi címen.  info kukac epornum pont hu

 

SZERZ艕I JOGOK MEGSÉRTÉSÉR艕L SZÓLÓ BEJELENTÉSE

Szerz艖i jog által védett, vagy szellemi tulajdonában álló tartalom leírása.

Leírás a tartalom pontos helyér艖l a weboldal oldalán/oldalain, lehet艖leg pontos URL közlésével.

Nyilatkozat a jóhiszem疟 meggy艖z艖désér艖l, miszerint a vitatott tartalom felhasználását nem engedélyezte a szellemi tulajdon jogos tulajdonosa, annak megbízottja vagy a törvény.

Nyikatkozat arról, hogy büntet艖jogi felel艖ssége tudatában kijelenti, hogy a fenti nyilatkozat pontos és hogy Ön a szerz艖i jog vagy szellemi tulajdon birtokosa, vagy jogosult eljárni a tulajdonos nevében.